TÍNH NĂNG

Gói Cơ Bản

Bán Hàng Tiki

Bán Hàng Tiki – Upsize

Số SKU

1000 SKU

Không giới hạn

Không giới hạn

Số gian hàng Tiki

0

1

1-5

QUẢN LÝ SẢN PHẨM & TỒN KHO

Quản lý sản phẩm

Quản lý tồn kho

Đồng bộ tồn kho lên các sàn TMĐT

Báo cáo tồn kho

QUẢN LÝ GIAN HÀNG TIKI

Đồng bộ sản phẩm trên các sàn

Bật tắt nhanh sản phẩm đăng bán

Đồng bộ phí Tiki, tính toán doanh thu, lợi nhuận

Liên kết sản phẩm đăng bán với kho tổng (MEGA warehouse)

Truy xuất nhanh đến sản phẩm trên Tiki Seller Center

Phân loại sản phẩm dựa trên mức độ cạnh tranh

Nhận diện cơ hội để giữ vị trí Buy Box

Xuất file excel để cập nhật sản phẩm hàng loạt

Xuất file excel để tạo khuyến mãi trên Tiki

Tìm kiếm sản phẩm nâng cao

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

Quản lý đơn tập trung

Tự động xác nhận đơn hàng

Tìm kiếm đơn hàng nâng cao

Tự động cập nhật tồn kho khi phát sinh đơn hàng

Đối soát đơn hàng trả về

Tạo khuyến mãi cho sản phẩm

PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ

Thống kê các đối thủ cạnh tranh

Thống kê tỉ lệ nắm giữ Buy Box

Xem thông tin chi tiết về đối thủ

Nhận diện các cơ hội để giữ vị trí Buy Box

TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH GIÁ THEO THỊ TRƯỜNG

Cấu hình chiến lược điều chỉnh giá

Tự động điều chỉnh giá theo lợi nhuận

Tự động điều chỉnh giá theo mức giá tối đa và tối thiểu

KẾ TOÁN VÀ ĐỐI SOÁT

Thống kê doanh thu, doanh số bán hàng.

Đối soát tồn kho