fbpx

BỘ KIT NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Bộ kit bao gồm 2 bảng đánh giá thị trường, 2 biểu mẫu khách hàng và hướng dẫn sử dụng

Trong bộ KIT có những gì ?

  • Bảng Đánh Giá Five Forces
  • Bảng Đánh Giá SWOT
  • Biểu Mẫu Khảo Sát Thị Trường
  •  Biểu Mẫu Phỏng Vấn Nhóm
  • Hướng Dẫn Sử Dụng

Tại sao cần phải nghiên cứu thị trường?

“Nghiên cứu thị trường là việc phân tích những điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ và xu hướng của thị trường để từ đó nhà bán hàng có thể hoạch định được chiến lược bán hàng.”

Nghiên cứu thị trường giúp nhà bán hàng quyết định thế mạnh tiềm năng và rào cản giữa thị trường mục tiêu đang nhắm tới. 

Bộ KIT NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG của MEGAsale sẽ là bước khởi điểm đầu tiên cho các nhà bán hàng muốn hiểu và tận dụng sức mạnh của thông tin và thị trường.

Copyright © 2020 MEGAsale, Inc.