fbpx

BỘ KIT CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Bộ kit bao gồm 2 biểu mẫu, 1 chân dung khách hàng + Hướng dẫn sử dụng bộ KIT Chăm Sóc Khách Hàng.

Trong bộ KIT có những gì ?

  • 4 biểu mẫu khảo sát sự hài lòng khách hàng 
  • 6 Email chăm sóc khách hàng
  • 2 Biểu mẫu chân dung khách hàng
  •  Hướng dẫn sử dụng

Tại sao cần phải chăm sóc khách hàng?

Đặt khách hàng lên hàng đầu không phải lúc nào dễ dàng và rõ ràng. Sẽ luôn có những thứ không thể lường trước được, những rào cản phát sinh một cách bất ngờ, và những trường hợp không bao giờ bạn nghĩ tới cho đến khi bạn phải đối đầu.

Đó là lý do tại sao MEGAsale tập hợp các mẫu email khách hàng được thiết kế để giúp cho chiến lược giao tiếp của bạn. Điều quan trọng cần lưu ý là các biểu mẫu này là “một hướng dẫn- không phải là đích đến cuối cùng”. 

Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng các biểu mẫu này làm điểm khởi đầu để bạn có thể cá nhân hóa và bối cảnh hóa cho chiến lược email của mình.

Copyright © 2020 MEGAsale, Inc.